ஸ்ரீ விருத்தகிரிஸ்வரர் கோயில்

விருத்தாசலம் - 606001

ஸ்ரீ விருத்தகிரிஸ்வரர் கோயில்

போக்குவரத்து

போக்குவரத்து


சாலை வழியாக

சாலை வழியாக


ஸ்ரீ விருத்தகிரிஸ்வரர் கோயில் கடலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோயில் விருத்தாசலம் பஸ் நிலையத்திலிருந்து 1.3 கி.மீ. திருச்சி போன்ற பிற நகரங்களிலிருந்து பேருந்துகள் கிடைக்கின்றன,

தொடர்வண்டி மூலம்

தொடர்வண்டி மூலம்


ஸ்ரீ விருத்தகிரிஸ்வரர் கோயில் அருகிலுள்ள விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து 3 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது.

விமானம் மூலம்

விமானம் மூலம்


ஸ்ரீ விருத்தகிரிஸ்வரர் கோயில் அருகிலுள்ள திருச்சி விமான நிலையத்திலிருந்து 127 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது.

கோயில் விவரங்கள்

ஸ்ரீ விருத்தகிரிஸ்வரர் கோயில்

விருத்தாசலம் - 606001

+91- 4143-230 203

விரைவு இணைப்புகள்

வரலாறு

திருவிழா

பூஜை

Designed by AnnaaSiliconTechnology.Pvt.Ltd.,

Top